Nam Dược Trị Nam Nhân

“Lời của Tuệ Tĩnh thiền sư - Thánh tổ thuốc Nam luôn vang vọng mãi trong tim mỗi con người Nam Dược, không chỉ là lời nhắc nhở của cha ông nghìn năm mà với chúng tôi, đó là quốc hồn, là bản sắc, là giá trị vĩnh cửu. Và để chúng tôi luôn tâm niệm rằng sứ mệnh của Nam Dược là được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người Việt”